Copyright 2023 - POWER-SPORT.sk

Gumené expandery pre explozívny vertikálny výskok

Tréning za pomoci gumených expanderov na zlepšenie vertikálneho výskoku je celkom jednoduchý na aplikáciu a zároveň veľmi efektívny. Elastické schopnosti expanderov majú niekoľko unikátnych vlastností, ktoré ak použijete vo svojom tréningu, dokážu extrémne vylepšiť váš výskok. Čítaj ďalej aby si sa dozvedel viac.

Kedy a prečo použiť gumené expandery.

Ako už bolo spomenuté v úvode, elastické schopnosti majú niekoľko unikátnych pozitívnych prínosov pre tréning. Štyri najväčšie prínosy pre vertikálny výskok sú: optimalizovaná excentricita, progresívny a rôzny odpor a odpor bez závažia.

Poďme si to teda pekne rozobrať a začneme rovno optimalizovou excentricitou. Ak natiahnete gumený expander a následne pustíte, veľmi rýchlo sa zmrští na svoju pôvodnú veľkosť. Použitie expanderov vo vašom tréningu vám teda dovolí využiť tento efekt vďaka optimalizácii excentrickej fázy pohybu.

Dajme si konkrétny priklad: ak upevníte jeden koniec expanderu ku svojej nohe a druhý cez plece a následne sa postavíte, budete naťahovať expander. Ak skrčíte kolená a zostúpite ako by ste sa chystali na vertikálny výskok, elastická vlastnosť expanderu sa silou pokúsi stiahnuť späť na svoju originálnu veľkosť, čo vám napomôže ísť nadol oveľa rýchlejšie, ako keby ste to robili bez expanderu. Inými slovami, akceleruje gravitáciu. 

Prečo je to teda pre vertikálny výskok výhodné? Preto lebo extra akcelerácia pri pohybe smerom nadol vytvorená elasticitou, zlepšuje vašu schopnosť cez napínaco-skracovaciu fázu, zmeniť kinetickú energiu späť do explozívneho pohybu smerom nahor. Inými slovami, čím rýchlejšie idete nadol, tým rýchlejšie pôjdete opäť nahor. Čím silnejšie pôjdete nahor, tým vyššie vyskočíte.

Druhý prínos používania gumených expanderov je ten, že čím viac expander natiahnete, tým viac sily na to budete potrebovať. Dáme zase konkrétny príklad. Uchyťte si expander na nohu a krížom cez plece. Akonáhle sa začnete vzpriamovať, expadner vás bude nútiť vynakladať viac a viac sily. Táto bude úmerne rásť s výškou v ktorej sa budete nachádzať. Pravidelným používaním expanderov si zdokonalíte svoje telo na takú úroveň, aby silovo akcelerovalo cez celú dráhu pohybu počas výskoku. 

Pri používaní expanderov je potreba akcelerovať v porovnaní s používanim činiek veľké plus. Pri tréningu s činkami musíte totiž pri vrchnej fáze pohybu bežne spomaliť, aby ste zabránili zraneniu. Ak však skáčete chcete explozívne akcelerovať počas celého pohybu. Priveľa tréningu s činkami vás ale môže naučiť zlozvyku spomaľovania počas pohybu. Tréning s expandermi toto redukuje a núti vás ísť explozívne celým pohybom.

Tretím prínosom tréningu s expandermi je rôznorodosť odporu (tiež známa ako pribúdajúci odpor). Ak napríklad robíte drep s expanderom, tak viete že odpor v dolnej fáze je menší. Toto je výhodné pretože ste menej zaťažovaný a teda v spodnej fáze slabší. Ako sa pohnete smerom na hor a zapoja sa kĺbové páky, expander sa natiahne a odpor sa zväčší. V dôsledku toho ste nútený zapojiť viac energie a vo vrchnej fáze cviku sa stávate silnejším.

 

Vertikálny výskok - gumené expanderyTáto pozitívna korelácia medzi odporom pozdĺž krivky pohybu a schopnosťou výstupnej sily vášho tela, vám dovoľuje trénovať efektívnejšie silnejšiu časť cviku bez toho, aby ste boli limitovaný obmedzeniami z najslabšej časti.

Dobrým príkladom pribúdajúceho odporu na živo je nasledujúce video drepu na box s pomocou gumených expanderov.

 

Štvrtým prínosom expanderov je ich aplikovateľnosť do už existujúceho tréningu plyometrie a výskoku. Majú jedinečnú schopnosť pridať odpor bez pridania akejkoľvek voľnej váhy. Keď použijete gumené expandery, dokážete zvýšiť intenzitu tréningu bez toho, aby ste museli badateľne zvyšovať váhu a celkovo tým eliminujete dopad na vaše kĺby.

Toto má niekoľko výhod. Za prvé, že použitím expanderov budete silnejší a vyskočíte vyššie. Za druhé, že ak pridáte záťaž k výskokom niečím priamym ako napríklad záťažová vesta alebo závažia, vystavíte vaše telo vo väčšej miere šokom z dopadových síl. S použitím expanderov viac menej neexistuje žiadna váha, takže to nebude mať žiaden deštruktívny dopad na vaše kĺby a svaly.

Zhrnutie

Zvýšenie intenzity tréningu za pomoci expanderov je neuveriteľne jednoduché a zároveň efektívne na zlepšenie vertikálneho výskoku. Zapojením expanderov do silového tréningu alebo do tréningu výskoku vám rýchlo pomôže vybudovať explozívnu silu.

Tieto štyri prínosy tréningu s gumenými expandermi ktoré sme tu spomenuli, sú iba špičkou ľadovca vzhľadom na výhody, ktoré vám celkovo môžu priniesť. Sada gumených expanderov bude jednou z najlepších investícii, aké môžete urobiť pre svoje tréningy. Autor: Jack Woodrup

Zdroj: http://www.verticaljumping.com/band_training.html

facebook instagram google+ youtube