Copyright 2020 - POWER-SPORT.sk

Čo je silový trojboj?

Silový Trojboj alebo aj Powerlifting je ako už názov napovedá silový šport, ktorý sa skladá z troch disciplín: Drep (squat), tlak na lavičke (benchpress), mŕtvy ťah (deadlift) – v tomto poradí za sebou aj nasledujú na súťaži.

Drep - Squat Tlak na lavičke - benchpress Mŕtvy ťah - Deadlift
tlak na lavicke mrtvy tah

Súťaženie

Každý pretekár má 3 až 4 pokusy na každú disciplínu v závislosti na pravidlách tej ktorej federácie. Najlepší pokus z každej disciplíny sa započítava do výsledného súčtu (total). Ak dvaja alebo viac pretekárov dosiahnu rovnaký súčet , ľahší pretekár vyhráva nad ťažším.

Pretekári sú posudzovaní proti iným pretekárom rovnakého pohlavia, váhovej kategórie a veku.

Na porovnanie všetkých pretekárov sa používajú Reshel alebo Wilksove (IPF) body.

Pravidlá

Powerlifting obsahuje ako už bolo spomínané 3 disciplíny čo je spoločné pre väčšinu federácii v silovom trojboji avšak medzi jednotlivými federáciami môžu byť veľké rozdiely v pravidlách.

Samozrejme každá federácia má svoj výklad správne prevedeného pokusu. Pravidlá jednotlivých federácii je možné dohľadať na oficiálnych stránkach:

IPF (International Powerlifting Federation) - je zastrešená SAKST (Slovenská asociácia kulturistiky a silového trojboju).
GPC (Global Powerlifitng Comitee) a WPC (World Powerlifting Congress) - zastrešený pod SAST.
WUAP (World United Amateur Powerlifting) - u nás zastrešené pod AWPC - Slovakia.
 
 
 
Časť textu prebraná z: https://en.wikipedia.org/wiki/Powerlifting
facebook instagram google+ youtube