Copyright 2024 - POWER-SPORT.sk

Čo je silový trojboj?

Silový Trojboj alebo aj Powerlifting je ako už názov napovedá silový šport, ktorý sa skladá z troch disciplín: Drep (squat), tlak na lavičke (benchpress), mŕtvy ťah (deadlift) – v tomto poradí za sebou aj nasledujú na súťaži.

 

Drep - Squat Tlak na lavičke - benchpress Mŕtvy ťah - Deadlift

Súťaženie

Každý pretekár má 3 až 4 pokusy na každú disciplínu v závislosti na pravidlách tej ktorej federácie. Najlepší pokus z každej disciplíny sa započítava do výsledného súčtu (total). Ak dvaja alebo viac pretekárov dosiahnu rovnaký súčet , ľahší pretekár vyhráva nad ťažším.

Pretekári sú posudzovaní proti iným pretekárom rovnakého pohlavia, váhovej kategórie a veku.

Na porovnanie všetkých pretekárov sa používajú Reshel alebo Wilksove (IPF) body

Pravidlá

Powerlifting obsahuje ako už bolo spomínané 3 disciplíny čo je spoločné pre väčšinu federácii v silovom trojboji avšak medzi jednotlivými federáciami môžu byť veľké rozdiely v pravidlách.

Samozrejme každá federácia má svoj výklad správne prevedeného pokusu. Pravidlá jednotlivých federácii je možné dohľadať na oficiálnych stránkach:

 

IPF (International Powerlifting Federation) - je zastrešená SAFKST (Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboju).

WUAP (World United Amateur Powerlifting) - u nás zastrešené pod AWPC - Slovakia (Slovenská amatérska federácia silového trojboja).

GPC (Global Powerlifitng Comitee)WPC (World Powerlifting Congress) a WRPF (World RAW Powerlifting Federation) - zastrešené pod Slovak powerlifting.

XPC (Xtreme Powerlifting Coalition) a IPL (International Powerlifting League) zastrešené pod SAST (Slovenská asociácia silového trojboja)

 
 
 
Časť textu prebraná z: http://en.wikipedia.org/wiki/Powerlifting
Aktualizácia: 01.03.2021
facebook instagram google+ youtube