Copyright 2023 - POWER-SPORT.sk

Princíp SAID

SAID je tréningový princíp, kotrý vysvetľuje funkciu určitého cvičenia alebo tréningu, pomocou ktorého sa organizmus adaptuje pre vykonávanú činnosť a to iba vo svaloch (a energetických systémoch), ktoré sú touto činnosťou namáhané. SAID je skratka pre "Specific Adaptation to Imposed Demands" čo v preklade znamená "Špecifická adaptácia na pôsobiace požiadavky".

Trochu kostrbaté, ale vysvetlíme si.  Podľa princípu SAID sa telo prispôsobuje na špecifické požiadavky ktoré sú naň kladené, a to úplne konkrétnym spôsobom. Napríklad, ak veľa trénuješ krasokorčuľovanie, prispôsobíš sa konkrétnym požiadavkám na  zručnosť a silu, vyplývajúcich z krasokorčuľovania (vybuduješ silu, hypertofiu, explozívnosť , obratnosť atď. spodnej časti tela). V skratke povedané, na vybudovanie lepšieho švihu v golfe, by si mal trénovať golfový švih. Ak sa chceš zlepšiť v maratóne, musíš behať dlhé vzdialenosti.

V niektotrých prípadoch môže byť rôzny stupeň  „cross-over“, kedy adaptácia z jednej činnosti posilní vlastnosti potrebné ne plnenie inej činnosti. Príklad pre toto by mohol byť tréning na zlepšenie sily úchopu. Ten totiž priamo premosťuje do iných aktivít, ktorých sila úchopu je základom (zhyby, mŕtve ťahy, atď.). Takýto „cross-over“ tréning je dôvod, prečo veľa atlétov zaraďuje cross-tréning do svojich programov. Toto je tiež rovnaký princíp na ktorom bazíruje funkčný tréning. 

Aplikovaný postup:

  1. Začni so základným/ jednoduchým cvičením, potom pokračuj na pokročilé/complexné cvičenie
  2. Z pomala na rýchlo
  3. Z malej sily na veľkú silu
  4. Z krátkej vzdialenosti na dlhú vzdialenosť
  5. Z bilaterálnej na unilaterálnu
  6. Postupne používaj princíp preťaženia
facebook instagram google+ youtube