Copyright 2020 - POWER-SPORT.sk

Viac kofeínu nie je vždy lepšie

Efekt rôznych dávok kofeínu na výkonnosť pre vytrvalostnú cyklistiku na čas.

Kofeín sa stal rovnako samozrejmosťou pri športe ako pitná voda. Rovnako ako pri vode však existuje bod, od ktorého účinky kofeínu už neprinášajú žiadne pridané hodnoty. Pre príklad si môžeme uviesť nasledovné: cyklistom bolo podávaných 1,36 a 2,73mg kofeínu na 1 libru (0,45kg) váhy. 90 minút pred zahájením 60 min. cyklistického tréningu bolo preukázané že mentalita dnešného športu kde sa všetko riadi pravidlom "viac je lepšie" je nesprávna a menej efektívna. Aj keď obe skupiny značne zlepšili svoj výkon oproti placebo, skupina s nižšou dávkou mala v priemere väčší nárast na výkone a to o 4,2% oproti placebo skupine a o 2,9% viac ako skupina, s väčšou dávkou kofeínu.

Aplikácia:

Podávaj približne 1,3mg kofeínu na libru (0,45kg) telesnej váhy 90 minút pred tréningom. Väčšia dávka ako toto je iba mrhaním. Jedinci s väčšou citlivosťou na kofeín by mali začať s menšou dávkou a prepracovať sa k spomínaným 1,3mg na 0,45kg.

 

 

Referencie:

Desbrow B - J Sports Sci. 2011 Dec 6. [Epub ahead of print]

facebook instagram google+ youtube