Copyright 2019 - POWER-SPORT.sk

Výpočet maximálnej váhy pre jedno opakovanie.

Maximálna váha pre jedno opakovanie, je váha s ktorou ste schopný vykonať iba jedno opakovanie s čo najlepšou technikou cviku. Môžte svoje maximum zistiť tak, že ho jednoducho vyskúšate, alebo ako alternatíva sa ponúka aj výpočet tohto údaju.

Počas rokov práce s atlétmi sa našli ľudia pokúšajúci sa vyvinúť vzorec na výpočet približného maxima pre jedno opakovanie (ďaľej RM). Výpočet sa odvíjal od váhy a počtu opakovaní. Zdá sa,že najpreferovanejšou metódou je tá od Empleyho (čo sa presnosti týka). Každopádne mám tu pre Vás aj pár alternatív.

 

Brzycki:

1RM = Váha / (1.0278 – (0.0278 x počet opakovaní))

Tento vzorček sa prvý krát objavil v članku nazvanom „Test sily: Predpoveď maxima pre jedno opakovanie do zlyhania“ v časopise Journal of Health, Physical Education, Recreation and Dance (1993).

 

Lander:

1RM = váha / (1.013 –(0.0267123 x počet opakovaní))

Tento vzorec sa objavil v článku s názvom Maximum podľa opakovaní od J. Landera v roku 1985 v National Strenght Conditioning Journal.

 

Empley:

1RM = váha × ( 1 + ( 0.033 × počet opakovaní ) )

Zjednodušená verzia na lahšie zapamätanie:

1RM = váha x počet opakovaní x 0,033 + váha 
čiže príklad: Na drep dáte maximálne 5 opakovaní so 150kg

1RM = 150 x 5 x 0,033 + 150

1RM = 174,75kg

Prezentované Boydom Epley v roku 1985

facebook instagram google+ youtube